Skip to main content
Skip table of contents

Умови використання та ліцензійні умови

Востаннє змінено 01/12/2022

Дата набрання чинності: 01/12/2022

1. Вступ

Schrift - це сервіс, що пропонує систему управління документами ("DMS"), яка дозволяє Користувачам створювати, завантажувати, обробляти, зберігати, отримувати доступ, змінювати та завантажувати свої файли та інші види інформації як у вигляді хмарного рішення, так і у вигляді локального рішення для зберігання. Schrift дозволяє ефективно управляти документами, завданнями, а також внутрішніми та зовнішніми комунікаціями компанії.

Послуги, що пропонуються за цими Умовами, надаються компанією ТОВ «Острін ЛТД», з юридичною адресою: Оболонська наб. 7/1, к. 12, 04211, Київ, Україна, ідентифікаційний код 32496838 (“Ostrean“, "Компанія", "ми" або "нас").

Умови використання та ліцензійні умови Schrift ("Умови") охоплюють використання та доступ до Schrift DMS та контенту в Schrift DMS. Наша Політика конфіденційності пояснює, як Ostrean збирає та використовує персональні дані, в той час як Особливості тарифного плану визначають конкретні умови, такі як обсяг та вартість замовлених планів. Політика конфіденційності, Підтвердження замовлення та Особливості тарифного плану є частиною цих Умов і разом складають повні договірні відносини між Ostrean та Користувачем. Кожен Користувач Schrift повинен дотримуватися правил, зазначених в Умовах нижче. Користувач має на увазі та погоджується з тим, що Ostrean не дозволяє використання Schrift DMS будь-яким Користувачем, який не погоджується з Умовами, і що при реєстрації та початковому використанні Schrift DMS Користувач беззастережно погоджується з Умовами та зобов'язується їх дотримуватися.

2. Визначення

Для цілей цих Умов наведені нижче терміни, що пишуться з великої літери, мають такі значення:

"Аккаунт" - аккаунт Користувача, зареєстрований на Сайті Schrift.

"Угода" - договір, укладений Користувачем з Ostrean на надання Послуг. Угода укладається як договір. Договір складається з цих Умов, Підтвердження замовлення, Тарифного плану та Політики конфіденційності.

" Ostrean " має значення, наведене у Статті 1 Вступ до цих Термінів.

"Контент" - обрані Користувачем дані, які Користувач зберігає або має намір зберігати на Сервері Schrift.

Термін "споживач" вживається у значенні, наведеному в Цивільному кодексі, тобто "фізична особа", яка підпадає під визначення споживача і якій чинним законодавством про захист прав споживачів надані спеціальні права споживача.

"Рахунок-фактура" означає рахунок-фактуру, виставлений компанією Ostrean на оплату вартості Послуг;

"Ліцензія" має значення, наведене в статті 9.2 цих Умов.

"Не-споживач" означає будь-яких клієнтів, які не вважаються Споживачами;

"Замовлення" - замовлення, оформлене Користувачем відповідно до цих Умов;

"Підтвердження Замовлення" означає видане нами підтвердження Замовлення, що свідчить про прийняття Замовлення, яке підтверджує узгоджені Реквізити Тарифного плану;

"Форма замовлення" - електронна форма замовлення на Сайті Schrift;

"Політика конфіденційності" - керівні принципи захисту персональних даних, доступні на веб-сайті Schrift за наступним посиланням

"Schrift DMS" означає систему управління документами, що дозволяє Користувачам створювати, завантажувати, обробляти, зберігати, отримувати доступ, змінювати та завантажувати свої файли та інші типи даних або як хмарне рішення, або як локальне рішення для зберігання, що надається компанією Ostrean відповідно до цих Умов;

"Послуги" означає надання Schrift DMS та будь-яких інших послуг, перелічених на Веб-сайті Ostrean / Schrift, які повинні надаватися разом з Schrift DMS відповідно до цих Умов;

"Веб-сайт Schrift" означає веб-сайт https://schrift.ostrean.com

"Сервер" - віртуальний простір, що надається Компанією, на якому Користувач може зберігати і використовувати Контент.

"Умови" - ці Умови використання сервісу Schrift для кінцевих користувачів та Ліцензійні умови використання сервісу Schrift, які є частиною Угоди.

"Тарифний план" означає поточну пропозицію планів підписки на Schrift DMS, що пропонуються на Веб-сайті Schrift.

"Особливості Тарифного плану" - узгоджені Сторонами характеристики Тарифного плану, що підтверджуються Підтвердженням замовлення.

"Користувач" - користувач Послуг.

"Vis Maior" означає будь-яку подію або обставину, або ряд подій або обставин, які перебували або перебувають поза розумним контролем Ostrean, і які Ostrean не міг розумно запобігти або уникнути, такі як страйки, локаути, промислові дії або трудові спори на регіональному або національному рівні, відключення електроенергії, землетрус, буря, циклон, ураган або інші виключно несприятливі погодні або екологічні умови, хімічне або радіоактивне забруднення або іонізуюче випромінювання, військовий акт, блокада, ембарго, революція, бунт, бомби або громадські заворушення, тероризм або загроза таких актів.

3. Предмет та умови Договору

3.1 За Договором Schrift зобов'язується надавати Послуги в обсязі, визначеному Договором, а Користувач зобов'язується сплачувати узгоджену ціну за обраний Тарифний план на умовах, викладених у Договорі.

4. Реєстрація Аккаунту та формування договору

4.1 Schrift DMS може використовуватися тільки після реєстрації Аккаунту на Веб-сайті Ostrean / Schrift та прийняття цих Умов.

4.2 Для створення Аккаунту і подальшого оформлення Замовлення на будь-який з Тарифних планів Користувач повинен бути не молодше 18 років і мати повну дієздатність відповідно до умов Цивільного кодексу.

4.3 Для створення Аккаунту Користувач повинен надати (i) адресу електронної пошти / логін і (ii) пароль для доступу до Аккаунту. Дані, введені під час реєстрації, не можуть жодним чином вводити в оману щодо справжньої особи Користувача. Після реєстрації Ostrean надішле Користувачеві електронного листа з підтвердженням та посиланням, за яким Користувач перейде на сайт підтвердження реєстрації. Реєстрація Аккаунту вважається завершеною після того, як Користувач підтвердить реєстрацію Аккаунту за посиланням, надісланим електронною поштою.

4.4 У своєму Акаунті Користувачі можуть створювати профілі компаній, а потім запрошувати співробітників та інших уповноважених осіб для надання доступу до Контенту. З цією метою уповноваженим особам буде надано посилання для створення своїх Аккаунтов з метою отримання доступу до контенту компанії. Ці уповноважені Користувачі також повинні будуть створити Аккаунт, як описано в Розділі 4.3 Умов.

4.5 Перед створенням Аккаунту кожен Користувач повинен ознайомитися з цими Умовами і явно підтвердити, що він прочитав і погодився з цими Умовами, поставивши галочку у відповідному полі: "Я прочитав та погоджуюсь з Умовами використання та ліцензійними умовами Schrift". Ці Умови надалі будуть доступні для завантаження в Акаунті Користувача на Веб-сайті Schrift. 

4.6 Шляхом створення Аккаунту і згоди з цими Умовами між Користувачем і Ostrean укладається договір, що має обов'язкову юридичну силу. Якщо Користувач не згоден і не приймає всі Умови, він не має права користуватися Послугами.

4.7 Договір укладається в момент завершення реєстрації, одночасно не пізніше першого використання Schrift DMS. Договір укладається на строк, визначений в умовах Тарифного плану, або на невизначений строк і діє доти, доки Користувач використовує Сховище даних Schrift DMS або доки Контент Користувача знаходиться в Сховищі даних Schrift DMS.

5. Розміщення замовлень на тарифні плани

5.1 Після входу в Аккаунт Користувачеві буде надано доступ до Schrift DMS, що відповідає безкоштовному Тарифному плану, який пропонується на той момент на Веб-сайті Schrift.

5.2 Користувач може оформити Замовлення на обраний Тарифний план за допомогою Форми замовлення на Сайті Schrift після входу в свій Аккаунт. Замовлення на Тарифні плани не можуть бути оформлені будь-яким іншим способом, окрім як через Форму замовлення після входу в Аккаунт на Сайті Schrift.

5.3 Шляхом розміщення замовлення в Акаунті створюється обов'язкове замовлення на придбання обраного Тарифного плану.

5.4 Після оформлення замовлення на обраний Тарифний план Користувач буде перенаправлений на платіжну сторінку, де можна оплатити вартість обраного Тарифного плану в порядку, описаному в розділі 6 цих Умов.

5.5 Ostrean повідомить Користувача про прийняття Замовлення шляхом видачі Підтвердження Замовлення. Підтвердження Замовлення буде надіслано Користувачеві електронною поштою на адресу електронної пошти Користувача; Підтвердження Замовлення також можна знайти та завантажити в Акаунті Користувача. З моменту отримання Користувачем Підтвердження замовлення укладається договір купівлі-продажу обраного Тарифного плану, що має обов'язкову силу. 

5.6 Ostrean надає Послуги та доступ до Schrift DMS після повної сплати Користувачем узгодженої вартості обраного Тарифного плану, за винятком обмеженої безкоштовної версії СДО Schrift, якщо така пропонується на Веб-сайті Schrift. Ostrean надаватиме Користувачеві Послуги в обсязі, визначеному в Реквізитах Тарифного плану, зазначених у Підтвердженні замовлення. Послуги надаються шляхом надання Користувачеві доступу до Schrift DMS та надання Користувачеві можливості використовувати СДО Schrift в обсязі, визначеному в Реквізитах Тарифного плану.

6. Ціни та платежі за тарифними планами

6.1 Актуальні ціни на Тарифні плани вказані на Веб-сайті Schrift.  Ціна обраного Тарифного плану з урахуванням обсягу замовленої Користувачем ліцензії буде підтверджена в Специфікації Тарифного плану, яка буде надана Користувачеві разом з Підтвердженням замовлення.

6.2 ПДВ сплачується Користувачем за відповідною ставкою, зазначеною в Рахунку-фактурі.

6.3 Витрати на підключення до мережі Інтернет несе кожен Користувач згідно з тарифами конкретного провайдера.

6.4 Користувач може оплатити Рахунок-фактуру, вибравши будь-який із способів оплати, запропонованих при оформленні Замовлення. Ostrean приймає наступні способи оплати: оплата кредитною/дебетовою карткою, банківським переказом або іншими сервісами онлайн-платежів.

6.5 Якщо Користувач здійснює оплату за допомогою кредитної / дебетової картки або через інші сервіси онлайн-платежів, Користувач буде перенаправлений на платіжний сайт третьої сторони, де Користувачеві буде запропоновано вказати необхідні платіжні реквізити і здійснити платіж.

6.6 Якщо Користувач здійснює оплату банківським переказом, платіжні реквізити будуть включені в рахунок-фактуру. Тарифний план буде надано після того, як платіж буде зарахований, якщо тільки Ostrean не вирішить на власний розсуд надати доступ раніше. Якщо Ostrean не отримає платіж протягом 30 днів після дати Замовлення, то Замовлення буде анульовано.

6.7 Після того, як Ostrean отримає платіж, Ostrean надішле Користувачеві підтвердження платежу на адресу електронної пошти, зареєстровану в Аккаунте Користувача.

6.8 Підтвердження Замовлення, Рахунок-фактура та платіжна інформація також знаходяться в Аккаунте Користувача на Веб-сайті Schrift.

7. Тільки для споживачів: Законні права споживачів та інформація до укладення договору

7.1 Цей розділ застосовується тільки до клієнтів, які вважаються Споживачами.

7.2 Інформація, яка повинна бути надана Споживачам до укладення Договору, міститься (i) на Веб-сайті Schrift перед реєстрацією Аккаунту або оформленням Замовлення; та (ii) у цих Умовах.

7.3 Виняток з передбаченого законом права на вихід

7.3.1 Послуги, що надаються Ostrean за Договором, вважаються цифровим контентом у розумінні Цивільного кодексу.

7.3.2 При реєстрації Аккаунту або оформленні Замовлення на будь-який Тарифний план Користувачеві буде спеціально запропоновано підтвердити, що Користувач погоджується з тим, що йому буде надано доступ до Schrift DMS та пов'язаних з нею Послуг до закінчення встановленого законом періоду виведення коштів, а також з тим, що він втрачає встановлене законом право на виведення коштів.

7.3.3 Якщо Користувач вирішує надати явну згоду та підтвердження при реєстрації Акаунта або придбанні будь-якого Тарифного плану, за допомогою якого Ostrean надаватиме доступ до Schrift DMS та будь-яких пов'язаних з ним Послуг до закінчення встановленого законом періоду відмови, Користувач прямо погоджується та визнає, що він/вона безповоротно втрачає встановлене законом право на відмову і, таким чином, не може згодом переглянути рішення щодо придбання доступу до Schrift DMS та пов'язаних з ним Послуг або вимагати відшкодування протягом будь-якого застосовного періоду заспокоєння.

8. Використання Schrift DMS

8.1 Використовуючи Schrift DMS, Користувач визнає та погоджується з тим, що

8.1.1 Schrift DMS та пов'язані з нею Послуги можуть використовуватися тільки в суворій відповідності з цими Умовами та законодавством України;

8.1.2 в момент реєстрації Акаунта Користувач погоджується з цими Умовами і заявляє, що він їх належним чином прочитав, зрозумів і беззастережно погоджується з ними;

8.1.3. Користувач не повинен використовувати Schrift DMS або діяти таким чином, що може порушити або пошкодити роботу Schrift DMS, порушити права третіх осіб або бути будь-яким чином неетичним;

8.1.4 Користувач не повинен зберігати за допомогою Schrift DMS будь-який Контент, що порушує права третіх осіб, у тому числі будь-які права інтелектуальної власності; та

8.1.5 Користувач не повинен зберігати за допомогою Schrift DMS будь-який Контент, який пропагує або містить расистську, націоналістичну, релігійну або інші форми ненависті, насильства або дискримінації, або іншу протиправну діяльність, а також заборонену порнографію та інший Контент, заборонений законодавством.

8.2 Користувач має право розпоряджатися Контентом, завантаженим на Сервер або іншим чином створеним в Schrift DMS. В рамках такого розпорядження Користувач може доручити Ostrean за допомогою команд, наданих в Schrift DMS, виконати певні дії або скористатися будь-якими Послугами.

8.3 Ostrean не має права на власний розсуд розпоряджатися Контентом, за винятком наступного:

8.3.1 Ostrean може видалити Контент, якщо отримає повідомлення або іншим чином виявить, що Контент або розпорядження ним порушує Умови або правові норми;

8.3.2 Ostrean може видалити Контент після припинення дії Угоди відповідно до Розділу 13.5 цих Умов. 

8.4 Ostrean не несе відповідальності за будь-яку поведінку Користувача, пов'язану з використанням Schrift DMS, і, зокрема, Ostrean не несе відповідальності за будь-який Контент, який зберігається і поширюється Користувачем.

8.5 Якщо в цих Умовах не зазначено інше, Ostrean не здійснює жодного моніторингу Контенту і не несе відповідальності за такий Контент. Ostrean не контролює і не відстежує діяльність, що здійснюється Користувачем в Schrift DMS.

9. Інтелектуальна власність та ліцензування

9.1 Schrift DMS є об'єктом прав інтелектуальної власності компанії Ostrean.

9.2 Укладаючи цю Угоду, Ostrean надає Користувачеві невиключну ліцензію на використання Schrift DMS для цілей, визначених Угодою, в наступному обсязі ("Ліцензія"):

9.2.1 Сфера дії ліцензії: Користувач має право використовувати ПЗ "Schrift DMS". Користувач не має права будь-яким чином модифікувати Schrift DMS або її вихідний код або будь-яким чином оновлювати Schrift DMS або її вихідний код.

9.2.2 Строк дії Ліцензії обмежений періодом часу, зазначеним в Специфікаціях Тарифного плану.

9.2.3 Користувач має право використовувати Ліцензію в обсязі та на умовах, викладених у цьому Договорі, за плату, передбачену в Специфікаціях Тарифного плану.

9.2.4 Користувач не має права надавати субліцензію третій особі без прямої попередньої письмової згоди Ostrean.      

10. Відповідальність за дефекти та гарантія

10.1 Користувач визнає, що Ostrean не несе відповідальності за (i) будь-яку затримку в наданні Послуг, спричинену Користувачем або будь-якою третьою особою, що діє від імені Користувача; (ii) недотримання Користувачем (або третьою особою, якщо вона діє під контролем Користувача) Умов або інших інструкцій; (iii) недотримання Користувачем технічної та функціональної документації; (iv) змін у зовнішніх системах та/або в середовищі Користувача, таких як, але не обмежуючись цим, середовище тестування, розробки та виробництва; (v) якості діяльності працівників Користувача; та (vi) будь-якої затримки у наданні Послуг, спричиненої форс-мажорною подією.

10.2 Ostrean не несе жодної відповідальності щодо всіх операцій, які здійснюються Користувачем.  Зокрема, вона не несе відповідальності за будь-які неналежні операції, зміни у зовнішній системі та/або за будь-які дії з конфігурації, виконані або здійснені Користувачем та/або третьою особою, яка безпосередньо пов'язана з Користувачем.

11. Обмеження відповідальності

11.1 Максимальна сукупна відповідальність Ostrean за Угодою, будь то договірна, деліктна (включаючи недбалість) або інша, за жодних обставин не повинна перевищувати суму, що підлягає сплаті Користувачем на користь Ostrean за відповідні Послуги. Сторони погоджуються, що обмежена відповідальність за збитки, що виникли в результаті будь-якого порушення Угоди, відповідає обставинам предмета Угоди та діловим відносинам. Обмеження розміру відшкодування збитків являє собою передбачуваний і розумний розмір відшкодування збитків, який на дату укладення Договору сторони передбачали як можливий наслідок порушення зобов'язань, що випливають з Договору, і який можна було передбачити у зв'язку з наведеними фактами і цілями Договору. Ніщо в Договорі не обмежує і не виключає відповідальність Ostrean, викликану грубою недбалістю, або будь-яку відповідальність, яка не може бути виключена за законом.

11.2 Положення цього розділу не впливають на будь-які законні права, надані споживачам, а також на права, викладені в розділі 7 цих Умов.

12. Обробка персональних даних

12.1 Інформацію про те, як Ostrean збирає та використовує персональні дані, можна знайти в Політиці конфіденційності за наступним посиланням Політика конфіденційності.

13. Строк дії цієї Угоди та припинення її дії

13.1 Договір укладається на (і) строк дії обраного Тарифного плану або (іі) на невизначений строк у випадку, якщо конкретний строк дії не зазначений в Особливій частині Тарифного плану або у випадку, якщо конкретний Тарифний план не замовлений.

13.2 Ostrean може розірвати Угоду в будь-який час, якщо це передбачено цими Умовами або якщо цього вимагає закон.

13.3 Розірвання Договору на визначений строк до закінчення строку дії Тарифного плану. Жодна зі сторін не має права розірвати Договір до закінчення строку дії обраного Тарифного плану, за винятком підстав позачергового розірвання Договору, описаних у розділі 13.5 цих Умов.

13.4 Розірвання Договору, укладеного на невизначений строк. Якщо Договір укладено на невизначений строк відповідно до п. 13.1 цих Умов, як Ostrean, так і Користувач можуть розірвати Договір наступним чином:

13.4.1 Ostrean може розірвати Угоду в будь-який час без зазначення причини з шестимісячним терміном попередження, надісланим Користувачеві електронною поштою та через повідомлення в Аккаунте.

13.4.2 Користувач може розірвати Угоду в будь-який час без зазначення причини з шестимісячним терміном попередження за допомогою опції розірвання в Акаунті.

13.4.3 Дія Угоди припиняється в останній день місяця після закінчення шестимісячного терміну попередження.

13.5 Дострокове розірвання Договору. Договір може бути розірваний правомочною стороною з негайним набранням чинності після вручення повідомлення про розірвання у наступних випадках:

13.5.1 Ostrean може розірвати Угоду, якщо Користувач має заборгованість по будь-якому платежу, що підлягає сплаті за Угодою.

13.5.2 Ostrean може розірвати Угоду, якщо Користувач або використання ним Послуг будь-яким чином порушує Угоду або ці Умови або будь-яке застосовне законодавство.

13.5.3 Користувач може розірвати Договір до закінчення строку дії обраного Тарифного плану лише у випадку відсутності Послуг більше 24 годин.

13.6 Видалення Контенту. У разі розірвання цієї Угоди, як Користувачем, так і Ostrean, Ostrean може видалити весь збережений (завантажений або створений) Контент в Schrift DMS через один місяць після розірвання цієї Угоди.

14. Зміна цих Умов

14.1 Ostrean залишає за собою право вносити зміни та доповнення до будь-якої частини цих Умов. Це положення не завдає шкоди правам і зобов'язанням, які вже виникли протягом періоду дії попередньої версії Умов.

14.2 У разі внесення будь-яких змін або оновлень до цих Умов, Ostrean повідомить Користувача електронною поштою щонайменше за чотири тижні до того, як будь-яка така зміна набуде чинності, на адресу електронної пошти, вказану в Аккаунте Користувача. Актуальну версію цих Умов також можна знайти на Веб-сайті Schrift.

14.3 У разі внесення будь-яких змін до цих Умов, за винятком будь-яких змін, що просто відображають зміни в чинному законодавстві, Користувач має право відхилити заплановані зміни до цих Умов і розірвати Угоду без зазначення будь-яких причин відповідно до розділу 13 цих Умов. У такому випадку Користувачеві буде повернена відповідна частина комісійної винагороди згідно з Тарифним планом за допомогою того ж способу оплати, який використовувався для здійснення платежу.

15. Застосовне законодавство та юрисдикція

15.1 Застосовне законодавство. Договір та будь-який спір або вимога, що виникають з нього або у зв'язку з ним, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.

15.3 Вирішення спорів. У разі виникнення будь-якого спору у зв'язку з Договором, цими Умовами або наданням Послуг, описаних у цьому документі, сторони намагатимуться врегулювати будь-який такий спір мирним шляхом, не вдаючись до судових позовів.

15.3 Юрисдикція. Суди України мають виключну юрисдикцію для врегулювання будь-якого спору або вимоги, що виникають з Договору, цих Умов або надання Послуг, описаних у них, або у зв'язку з ними.

16. Повідомлення та комунікація

16.1 Користувач погоджується з тим, що будь-яке повідомлення, надіслане Ostrean, або будь-які повідомлення, передбачені Угодою або цими Умовами, будуть надіслані Користувачеві електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану в Акаунті Користувача.

16.2 Будь-які повідомлення, що надсилаються компанії Ostrean відповідно до цих Умов, повинні надсилатися компанії Ostrean з використанням наступної електронної адреси: [email protected].

16.3 У разі виникнення будь-яких запитань щодо Schrift DMS, цих Умов або будь-якого з Тарифних планів, з компанією Ostrean можна зв'язатися за допомогою електронної пошти: [email protected].

17. Прикінцеві положення

17.1 Угода в цілому. Угода становить повну домовленість між сторонами і замінює та скасовує всі попередні угоди, обіцянки, гарантії, запевнення та домовленості між ними, як письмові, так і усні, що стосуються предмета Угоди.

17.2 Умови та положення. Ці Умови є невід'ємною частиною Угоди між Користувачем та Ostrean. Ці Умови можна знайти на Веб-сайті Schrift за наступним посиланням. Ці Умови можуть бути додатково завантажені з Акаунта Користувача.

17.3 Положення про розірвання договору. Якщо будь-яке положення або частина положення Договору або цих Умов є або стає недійсним, незаконним або нездійсненним, воно вважається зміненим у мінімальному обсязі, необхідному для того, щоб зробити його дійсним, законним і здійсненним. Якщо така зміна неможлива, відповідне положення або частина положення вважається вилученим, не впливаючи на решту положень Договору.

17.4 Розбіжності в Договорі. У разі виникнення будь-яких суперечностей або розбіжностей між цими Умовами та Особливостями Тарифного плану, викладеними вище, переважну силу мають Особливості Тарифного плану.

Щоб завантажити умови використання, натисніть тут:

Умови використання та ліцензійні умови.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.